bədrəftar

f. pis xasiyyətli, yolagetməz

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • rəftar — is. <fars.> Birisinə və ya bir şeyə qarşı göstərilən münasibət, davranış, hərəkət tərzi. Yaxşı rəftar. Pis rəftar. – <Vaqif Qızxanıma:> Səndən xoş rəftardan başqa bir şey tələb etmirəm. Ç.. // Özünü aparma tərzi, özünü tutma qaydası.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xoşrəftar(lı) — sif. <fars.> Gözəl rəftarlı, adamlarla yaxşı rəftar edən; ünsiyyətli, mülayim. Cavahir xanımdan aldığı həzz xanın çöhrəsində həkk olunmuş daimi qəzəb izlərini silib aparmış, onu xoşrəftar, mülayim bir süfrə sahibinə çevirmişdi. Ç.. Fatma… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • klȁftar — (klȁfter) m 〈G tra, N mn tri〉 reg. zast. jedinica za dužinu, površinu i pravilno naslagana drva; hvat ⃞ {{001f}}ima (toga), bilo je (itd.) na ∼e žarg. u velikoj količini, naveliko [imala je ona pustolovina na ∼e] ✧ {{001f}}njem …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȁftār — m razg. onaj koji radi na bušotinama nafte (bez obzira na vrstu posla) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gəcrəftar — f. bax: kəcrəftar …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • xoşrəftar — f. 1) başqası ilə rəftarı yaxşı olan, yaxşı rəftar edən; 2) gözəl yerişi olan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bədrəftar — sif. <fars.> Rəftarı pis, bədqılıq, rəftarsız, yola getməyən, kobud (rəftarda). Bədrəftar adam …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəcrəftar — rif. <fars.> Pis rəftarlı, rəftarı olmayan, yola getməyən. // məc. Nəhs, tərs, uğursuz. Ey Vidadi, gərdişi dövranikəcrəftarə bax; Ruzigarə qıl tamaşa, karə bax, girdarə bax. M. P. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəcrəftar — f. rəftarı pis olan, qəlbi təmiz olmayan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • tizrəftar — f. iti gedən, sürətlə gedən, bərk qaçan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.